Çmimorja

Çmimorja
Motori Lloji i shasisë Klasa Çmimi me TVSH
1.6L petrol Valvematic 16PV (132 HP) Sedan 4 Doors Terra
24,990 €
1.6L petrol Valvematic 16PV (132 HP) Sedan 4 Doors Luna
27,260 €
1.8L petrol Valvematic 18PV (147 HP) Sedan 4 Doors Luna
28,400 €
1.8L petrol Valvematic 18PV (147 HP) Sedan 4 Doors Style
29,650 €
1.6D 16D1 (112 HP) Sedan 4 Doors Terra
25,990 €
1.6D 16D1 (112 HP) Sedan 4 Doors Luna
28,590 €
1.6D 16D1 (112 HP) Sedan 4 Doors Style
29,800 €
1.6D 16D1 (112 HP) Sedan 4 Doors Sol
32,140 €
2.0D 20D1 (143 HP) Sedan 4 Doors Luna
29,580 €
2.0D 20D1 (143 HP) Sedan 4 Doors Style
30,490 €
2.0D 20D1 (143 HP) Sedan 4 Doors Sol
32,840 €
2.0D 20D1 (143 HP) Sedan 4 Doors Executive
33,700 €
1.8L petrol Valvematic 18PV (147 HP) Wagon 5 Doors Luna
29,400 €
1.8L petrol Valvematic 18PV (147 HP) Wagon 5 Doors Style
30,670 €
1.6D 16D1 (112 HP) Wagon 5 Doors Terra
26,870 €
1.6D 16D1 (112 HP) Wagon 5 Doors Luna
29,400 €
1.6D 16D1 (112 HP) Wagon 5 Doors Style
30,590 €
1.6D 16D1 (112 HP) Wagon 5 Doors Sol
32,990 €
2.0D 20D1 (143 HP) Wagon 5 Doors Luna
30,390 €
2.0D 20D1 (143 HP) Wagon 5 Doors Style
31,320 €
2.0D 20D1 (143 HP) Wagon 5 Doors Sol
33,750 €
2.0D 20D1 (143 HP) Wagon 5 Doors Executive
35,230 €

Mojim i përgjegjësisë për çmimin

Politika jonë E-Privatësi

Ne i përdorim cookies në faqen tonë të internetit për t’ju ofruar shërbim më të mirë.  Nëse ju jeni të kënaqur me këtë, vazhdoni ta përdorni faqen e internetit normalisht, ose mësoni si t’i menaxhoni cookies.