Çmimorja

Çmimorja
Motori Lloji i shasisë Klasa Çmimi me TVSH
1.0 L 10P- (0 HP) Hatchback 3 Doors
11,900 €
1.0 L 10P- (0 HP) Hatchback 3 Doors
12,080 €
1.0 L 10P- (0 HP) Hatchback 5 Doors
12,180 €
1.0 L 10P- (0 HP) Hatchback 5 Doors
12,350 €
1.0 L 10P- (0 HP) Hatchback 5 Doors
13,650 €
1.0 L 10P- (0 HP) Hatchback 5 Doors
15,660 €
1.0 L 10P- (0 HP) Hatchback 5 Doors
14,270 €
1.0 L 10P- (0 HP) Hatchback 5 Doors
13,080 €
1.0 L 10P- (0 HP) Hatchback 5 Doors
14,380 €
1.0 L 10P- (0 HP) Hatchback 5 Doors
16,390 €
1.0 L 10P- (0 HP) Hatchback 5 Doors
15,000 €

Mojim i përgjegjësisë për çmimin

Politika jonë E-Privatësi

Ne i përdorim cookies në faqen tonë të internetit për t’ju ofruar shërbim më të mirë.  Nëse ju jeni të kënaqur me këtë, vazhdoni ta përdorni faqen e internetit normalisht, ose mësoni si t’i menaxhoni cookies.