Çmimorja

Çmimorja
Motori Lloji i shasisë Klasa Çmimi me TVSH
1.6L petrol Valvematic 16PV (132 HP) MPV 5 Doors Terra
20,155 €
1.6L petrol Valvematic 16PV (132 HP) MPV 5 Doors Luna
21,660 €
1.6L petrol Valvematic 16PV (132 HP) MPV 5 Doors Stella
22,590 €
1.6L petrol Valvematic 16PV (132 HP) MPV 5 Doors Elegant
23,080 €
1.6L petrol Valvematic 16PV (132 HP) MPV 5 Doors Sol
24,490 €
1.8L petrol Valvematic 18PV (147 HP) MPV 5 Doors Luna
22,760 €
1.8L petrol Valvematic 18PV (147 HP) MPV 5 Doors Stella
23,680 €
1.8L petrol Valvematic 18PV (147 HP) MPV 5 Doors Elegant
24,175 €
1.8L petrol Valvematic 18PV (147 HP) MPV 5 Doors Sol
26,110 €
1.8L petrol Valvematic 18PV (147 HP) MPV 5 Doors Luna
24,590 €
1.8L petrol Valvematic 18PV (147 HP) MPV 5 Doors Stella
25,520 €
1.8L petrol Valvematic 18PV (147 HP) MPV 5 Doors Elegant
26,010 €
1.8L petrol Valvematic 18PV (147 HP) MPV 5 Doors Sol
27,950 €
1.6D 16D1 (112 HP) MPV 5 Doors Terra
23,230 €
1.6D 16D1 (112 HP) MPV 5 Doors Luna
24,820 €
1.6D 16D1 (112 HP) MPV 5 Doors Stella
25,770 €
1.6D 16D1 (112 HP) MPV 5 Doors Elegant
26,300 €
1.6D 16D1 (112 HP) MPV 5 Doors Sol
28,300 €
1.6L petrol Valvematic 16PV (132 HP) MPV 5 Doors (7 Seats) Terra
20,760 €
1.6L petrol Valvematic 16PV (132 HP) MPV 5 Doors (7 Seats) Luna
22,270 €
1.6L petrol Valvematic 16PV (132 HP) MPV 5 Doors (7 Seats) Stella
23,200 €
1.6L petrol Valvematic 16PV (132 HP) MPV 5 Doors (7 Seats) Elegant
23,690 €
1.8L petrol Valvematic 18PV (147 HP) MPV 5 Doors (7 Seats) Luna
23,365 €
1.8L petrol Valvematic 18PV (147 HP) MPV 5 Doors (7 Seats) Stella
24,290 €
1.8L petrol Valvematic 18PV (147 HP) MPV 5 Doors (7 Seats) Elegant
24,780 €
1.8L petrol Valvematic 18PV (147 HP) MPV 5 Doors (7 Seats) Sol
26,190 €
1.8L petrol Valvematic 18PV (147 HP) MPV 5 Doors (7 Seats) Luna
25,200 €
1.8L petrol Valvematic 18PV (147 HP) MPV 5 Doors (7 Seats) Stella
26,125 €
1.8L petrol Valvematic 18PV (147 HP) MPV 5 Doors (7 Seats) Elegant
26,620 €
1.8L petrol Valvematic 18PV (147 HP) MPV 5 Doors (7 Seats) Sol
28,030 €
1.6D 16D1 (112 HP) MPV 5 Doors (7 Seats) Terra
23,870 €
1.6D 16D1 (112 HP) MPV 5 Doors (7 Seats) Luna
25,450 €
1.6D 16D1 (112 HP) MPV 5 Doors (7 Seats) Stella
26,400 €
1.6D 16D1 (112 HP) MPV 5 Doors (7 Seats) Elegant
26,930 €
1.6D 16D1 (112 HP) MPV 5 Doors (7 Seats) Sol
28,935 €

Mojim i përgjegjësisë për çmimin

Politika jonë E-Privatësi

Ne i përdorim cookies në faqen tonë të internetit për t’ju ofruar shërbim më të mirë.  Nëse ju jeni të kënaqur me këtë, vazhdoni ta përdorni faqen e internetit normalisht, ose mësoni si t’i menaxhoni cookies.