Bateritë

Një Toyota moderne është e begatshme me sisteme elektronike që e bëjnë ngasjen më të sigurt, më të lehtë dhe më të pëlqyeshme. Nga navigacioni satelitor deri te Bluetooth®, mjetet ndihmëse për parkim deri te sistemet audio-vizuale për argëtim, dritat ballore, klimatizimi, dhe kështu me radhë; të gjitha këto kërkojnë burim të besueshëm të energjisë elektrike.

Bateritë Toyota janë të dizajnuara enkas për automjetet Toyota. Zgjedhni një bateri origjinale Toyota për performancë optimale secilën herë që ngisni veturën, dhe gëzoni një brez të gjerë të përfitimeve të jashtëzakonshme:

/
/
Rezervoni një servis tani me 5 hapa të thjeshtë online

LEXONI MË SHUMË

Poçat Optibright & Optiblue Poçat Optibright & Optiblue Toyota ProTect është një mënyrë e re revolucionare për t’ia dhënë veturës suaj një shkëlqim të sallës së ekspozitave që zgjat gjatë.