Provoni Toyota-n pa pagesë
Gjej një përfaqësi shitje
E-risitë
Kërko broshurën
Çmimoret dhe katalogjet

Kompatibiliteti Bluetooth®

kompatibilnost

Lidhja telefonike Bluetooth® ju lejon që të integroni një telefon mobil kompatibil pa kabllo dhe ofron komunikim pa duar. Kurdo që telefoni juaj është në veturë, sistemi pa duar do të aktivizohet.

Telefoni mund të kontrollohet nga një ekran unik me prekje, gjersa zëri kanalizohet përmes të sistemit të zërimit të veturës. Disa telefonë Bluetooth® janë më të mirë se të tjerët në realizimin maksimal të këtyre veçorive. Mjeti i mëposhtëm ju mundëson që të mësoni se cilat veçori mbështeten nga cili kombinim i sistemeve dhe pajisjeve Bluetooth®.

Lexoni më shumë për Toyota-n

Politika jonë E-Privatësi

Ne i përdorim cookies në faqen tonë të internetit për t’ju ofruar shërbim më të mirë.  Nëse ju jeni të kënaqur me këtë, vazhdoni ta përdorni faqen e internetit normalisht, ose mësoni si t’i menaxhoni cookies.