Manuali

i pronarit

Me nuk keni nevoje te brengoseni nese e e keni humbur librin e perdoruesit.

Ate do ta gjeni duke klikuar ne kete faqe. Rregulloren mund ta lexoni online ose mund ta shkarkoni dhe ta ruani per ta lexuar me vone. Kjo menyre e informimit eshte shume e lehte kur ke ne pronesi nje Toyota. Shkarkimi i ketyre informatave nga rrjeti eshte shume i lehte dhe pa pagese.

Lista e librit te perdoruesit:

Lexoni më shumë

Politika jonë E-Privatësi

Ne i përdorim cookies në faqen tonë të internetit për t’ju ofruar shërbim më të mirë.  Nëse ju jeni të kënaqur me këtë, vazhdoni ta përdorni faqen e internetit normalisht, ose mësoni si t’i menaxhoni cookies.