Kontrolli

para kontrollimit teknik

Çdo kontrollim teknik përfshinë ekzaminuesi i cili teston gjendjen e automjetit tuaj karshi një grupi të veçantë të kritereve. Për të kaluar me të parën, pronarët e Toyotas duhet të jetë të sigurt se çdo aspekt i automjetit të tyre është në gjendje të përsosur.

Pasi që automjeti juaj të jetë kontrolluar nga një teknik Toyotas, të jeni i sigurt se është kontrolluar mirë. Çdo aspekt i servisimit do të kryhet sipas standardeve të jashtëzakonshme të cilësisë nga Toyota. Mund t’i besoni riparuesit tuaj lokal të autorizuar nga Toyota se do t’ju mbështetë me servis të mirë e efikas sipas procedurave dhe standardeve të miratuara nga Toyota që ju sigurojnë qetësinë e mendjes.

Rezervoni një servis tani me 5 hapa të thjeshtë online

Lexoni më shumë

Politika jonë E-Privatësi

Ne i përdorim cookies në faqen tonë të internetit për t’ju ofruar shërbim më të mirë.  Nëse ju jeni të kënaqur me këtë, vazhdoni ta përdorni faqen e internetit normalisht, ose mësoni si t’i menaxhoni cookies.