Garancia

Toyota

Veturat tona janë ndërtuar me standarde të jashtëzakonshme, por për t’ia siguruar qetësinë e mendjes të klientit, ne ofrojmë garanci 3 vjeçare për tërë veturën në komponente mekanike (me përjashtim të konsumit dhe vjetrimit) dhe 12 vjet anti-korrozion (nuk vlen për automjetet komerciale).

Tiparet e produktit

Gjithëpërfshirëse
Garancia mbulon çdo defekt që i atribuohet gabimeve nga prodhimi ose montimi nga përdorimi normal për periudhë prej 3 vjetësh ose 100,000km, cilado që vjen e para, pa kufizim kilometrazhi në vitin e parë (e vlefshme vetëm në shtetet Pan-Europiane).

Garancia mbulon koston e rimorkimit të automjetit tuaj gjer tek riparuesi më i afërt i autorizuar në rast të prishjes që largon veturën tuaj nga trafiku, në qoftë se prishja është rezultat i defektit nën garanci.

Ndryshku në sipërfaqe dhe ngjyrë
Ndryshku në sipërfaqe dhe defektet me ngjyrën që shfaqen në ndonjërin nga panelet e ngjyrosura të trupit për shkak të defektit në material ose në mjeshtëri, mbulohen nga garancia për 3 vjet, pavarësisht nga kilometrazhi.

Korrozioni i thellë
Garancia është për 12 vjet, pa marrë parasysh kilometrazhin, kundër korrozionit të thellë në karoseri (dmth: çdo vrimë nga korrozioni në karoseri nga brenda jashtë), për shkak të korrozionit që i atribuohen gabimeve në material ose mjeshtëri.

Informata shtesë
Aksesorët origjinal mbulohen edhe për kohëzgjatje 3 vjeçare në rast të gabimeve gjatë prodhimit. 
Garancitë standarde mund t’i transferohen pronarit të ardhshëm gjatë periudhës së mbuluar me garanci.

Kushtet
  • Vetura duhet të mbahet në përputhje me specifikimet dhe udhëzimet e prodhuesit, siç përcaktohet në manualin e pronarit. Përndryshe garancia për artikujt mirëmbajtjes shfuqizohet.
  • Pronari është përgjegjës për mbajtjen e të gjitha të dhënave të nevojshme për të provuar se mirëmbajtja është kryer.- Në rast të defekteve që kërkojnë punë nën garanci,
  • pronari është i detyruar ta dërgojë mjetin tek një riparues i autorizuar sa më shpejt të jetë e mundur. Kjo bëhet për ta parandaluar përshkallëzimin e defektit që kërkon pastaj riparime më të mëdha se sa do të ishin të nevojshme fillimisht.

Lexoni më shumë

Relli suedez: dita e katërt Relli suedez: dita e katërt Latvala fitoi në rellin suedez dhe udhëheqë në kampionat Ekspedita Toyota EverTest: Misioni i realizuar Ekspedita Toyota EverTest: Misioni i realizuar Projekti i madh dhe ambicioz Toyota EverTest përfundoi me sukses. Projekti është realizuar nga prilli deri në qershor të vitit 2016 dhe mblodhi rreth vetes SUV-në legjendare Toyota Land Cruiser, njerëz të guximshëm dhe majen më të lartë të botës Mount Everest. Ridizajnimi i pjesërishëm i modelit Toyota '86' Ridizajnimi i pjesërishëm i modelit Toyota '86' Më 1 gusht të këtij viti, Toyota Motor Corporation do ta prezantojë modelin pjesërisht të ri-dizajnuar të Toyota-s “86” te të gjithë partnerët e autorizuar të Toyota-s, Toyopet, Toyota Corolla dhe Netz. WWF dhe Toyota - mbështetja për kalim të përshpejtuar global në qëndrueshmëri. WWF dhe Toyota - mbështetja për kalim të përshpejtuar global në qëndrueshmëri. WWF dhe korporata Toyota sapo kanë nënshkruar kontratën pesë vjeçare me qëllim të përshpejtimit të procesit të tranzicionit kah qëndrueshmëria.
Politika jonë E-Privatësi

Ne i përdorim cookies në faqen tonë të internetit për t’ju ofruar shërbim më të mirë.  Nëse ju jeni të kënaqur me këtë, vazhdoni ta përdorni faqen e internetit normalisht, ose mësoni si t’i menaxhoni cookies.