1. News, Stories and Events
  2. Off road

TOYOTA OFF ROAD

Më 11 tetor, Autotrade ka organizuar një trajnim të sigurisë jashtë rrugës pranë liqenit Badovc, që ndodhet pak kilometra nga qyteti i Prishtinës. Kjo ishte hera e dytë që ky lloj trajnimi u organizua për klientin tonë IPKO Telekomunikacioni, që është kompania më e madhe e telekomunikacionit që vepron në Kosovë.

E themeluar në vitin 1999, IPKO është rritur nga të qenit ofruesi i parë i Internetit në mbarë Kosovën për t'u bërë një ndërmarrje moderne që ofron gamë të plotë të shërbimeve të integruara, në komunikimet mobile, telefoninë fikse, TV kabllor digjital dhe shërbimet e internetit. Sot, IPKO është operatori i parë dhe më dominues i telefonisë celulare, i cili ofron internet me shpejtësi të lartë - rrjetet 3G dhe 4G në Kosovë.

IPKO në flotën e vet ka një numër të automjeteve rrugore dhe gjithashtu automjete 4x4 qe perdoren edhe jashtë rrugës, sikurse Toyota Hilux.

Stafi i përkushtuar i tyre i mirëmbajtjes punon në të gjithë vendin duke përfshirë vendet ku automjeti 4x4 offroad është mënyrë thelbësore e transportit. Si pjesë e kujdesit dhe bashkëpunimit afatgjatë të klientëve, ne kemi organizuar një trajnim të drejtimit të sigurt automjetit jashtë rruges.

Trajnimi u bë nga z. Miran Kacin, një nga trajnuesit më të mirë Sllovenë të offroad, i cili ishte shumë i lumtur të vinte dhe të sillte përvojën dhe ekspertizën e tij për të gjithë ne. Me ardhjen e tij z. Kacin shkoj në vendin e trajnimit për të inspektuar dhe vendosur shtegun për ditën e nesërme.

Trajnimi filloi me seancën teorike të pasuar nga seanca praktike e vozitjes e cila mbulonte aftësitë lëvizëse jashtë rrugës dhe njohuritë duke përdorur terrenin offroad për shoferët. Trajnimi ishte përshtatur për të reflektuar përvojën e mëparshme dhe objektivat e mësimit të shoferëve pjesëmarrës dhe përfshin:

• Teknologjia themelore 4x4, duke u fokusuar në Toyota Hilux,
• Parimet e sigurisë kur ngasim jashtë rrugës
• Përdorimi i saktë i kutisë së transferimit “transferbox”, ingranazhet, ndryshimi,
• Vlerësimi i rreziqeve jashtë rrugës
• Teknikat themelore të vozitjes për lëvizje të sigurt jashtë rrugës

Kursi u dha shoferëve aftësitë e nevojshme për të vozitje jashtë rrugës në një mënyrë që kujdeset për njerëzit në automjet, vetë automjetin dhe terrenin. Ky kombinim i teorisë dhe seancave praktike mbulon shumë aspekte të ngarjes jashtë rrugës, duke përfshirë:

• Njohja dhe mirëkuptimi i sistemit 4x4; aftësitë dhe kufizimet e tyre
• Njohja dhe kuptimi i kufizimeve të llojeve të ndryshme të gomave
• Si, kur dhe pse të përdoren kutitë e transferimit dhe bllokimet diferenciale
• Përgatitja e automjetit për ngarje jashtë rrugës
• Vlerësimi i terrenit për vozitje,
• Përdorimi korrekt i të gjitha kontrolleve primare jashtë rrugës

• Shmangia e dëmtimit të automjetit dhe terrenit
• Ngjitje dhe zbritje në kodra,
• Teknikat e rikuperimit gjatë ngjitjes në kodra, (pas mungesës së fuqisë apo mungesës së kontrollit)
• Ruajtja dhe rimarrja e tërheqjes
• Optimizimi, pastrimi i tokës dhe përzgjedhja e rrugëve; dhe të kuptuarit e kufizimeve automjeteve nga këndet e afrimit, largimit dhe ngritjes, etj.

Kursi përfundoj me një vlerësim të plotë të aftësisë së çdo kandidati për të gjykuar në mënyrë të sigurtë terrenin jashtë rrugës dhe për të ruajtur kontrollin e plotë të automjetit në situata të ndryshme