1. New Cars
  2. Build

Corolla CrossLUNA

Corolla Cross LUNA E bardhë e pastër (040), frame 3Corolla Cross LUNA E bardhë e pastër (040), frame 3
E bardhë e pastër (040)

Corolla Cross, LUNA

2.0L HEV 20H- (178 HP)
Continuously Variable Transmission (4X2)
E bardhë e pastër (040)
Grey fabric (FA10)
Rrota aliazhi argjendi 17" (me 5 rreze të dyfishta)
Përmbledhje dhe ruani

POST https://dxp-webcarconfig.toyota-europe.com/v1/BuildAndBuy/xk/sq?path=customize/aed6cffc-96a7-4068-806e-be22ce401878/16c4a300-73db-4118-8dca-fbeddf907f42&c=b4da34a1-391c-4b57-a153-13ac02e8da7f