1. Owners
  2. Maintenance, Servicing, MOT
  3. MOT
Zgjidhni

KONTROLLI PARA KONTROLLIMIT TEKNIK

Çdo kontrollim teknik përfshinë ekzaminuesi i cili teston gjendjen e automjetit tuaj karshi një grupi të veçantë të kritereve. Për të kaluar me të parën, pronarët e Toyotas duhet të jetë të sigurt se çdo aspekt i automjetit të tyre është në gjendje të përsosur.

Pasi që automjeti juaj të jetë kontrolluar nga një teknik Toyotas, të jeni i sigurt se është kontrolluar mirë. Çdo aspekt i servisimit do të kryhet sipas standardeve të jashtëzakonshme të cilësisë nga Toyota. Mund t’i besoni riparuesit tuaj lokal të autorizuar nga Toyota se do t’ju mbështetë me servis të mirë e efikas sipas procedurave dhe standardeve të miratuara nga Toyota që ju sigurojnë qetësinë e mendjes.

Më shumë informata