1. Owners
  2. Bluetooth

KOMPATIBILITETI BLUETOOTH®

Lidhja telefonike Bluetooth® ju lejon që të integroni një telefon mobil kompatibil pa kabllo dhe ofron komunikim pa duar. Kurdo që telefoni juaj është në veturë, sistemi pa duar do të aktivizohet.

Telefoni mund të kontrollohet nga një ekran unik me prekje, gjersa zëri kanalizohet përmes të sistemit të zërimit të veturës. Disa telefonë Bluetooth® janë më të mirë se të tjerët në realizimin maksimal të këtyre veçorive. Mjeti i mëposhtëm ju mundëson që të mësoni se cilat veçori mbështeten nga cili kombinim i sistemeve dhe pajisjeve Bluetooth®.