1. Owners
 2. Pastrues motori origjinal Toyota
Zgjidhni

Pastrues motori origjinal Toyota

TOYOTA GENIUNE ENGINE FLUSH (TGEF)

Paisje origjinale për pastrim

Ruan performancën më të mirë të motorit. Edhe vajrat modern sintetikë nuk mund të pastrojnë të gjitha papastërtitë dhe grimcat të cilat mblidhën në motor gjatë funksionimit të tij normal. Nëse lejoni që në motor të mbledhën depozitat me kalimin e kohës kjo mund të ndikoj në qarkullimin e vajit dhe të çojë në konsum të pjesëve vitale të motorit.

Pasojat e formimit të depozitave të vajit në motor:

Shpenzim më i lartë i karburantit

Fuqi më e dobët e motorit

Jetë më e shkurtër e motorit

Shkaktarët kryesor që ndikojnë në formimin e depozitave në motor:

 • Ndërrimi i parregullt i vajit të motorit
 • Vozitje të shpeshta e të shkurta
 • Punë e shpeshtë në ler gaz
 • Vozitjet e shpeshta të ndalimit dhe ngasjes
 • Ngasja e shpeshtë jashtë rrugës
 • Cilësi e dobët e karburantit

Disa shprehi të vozitjës mund t’i përshpejtojnë këto fenomene, ndaj pastrimi i motorit nga depozitat, para se të kthehen në llum, është i rëndësishëm për shëndetin e veturës suaj.

PËRPARËSITË E PËRDORIMIT TË TGEF

I thjeshtë për përdorim

TGEF eliminon deri në 85% të depozitave në motor duke i pastruar ato së bashku me vajin e mbetur në procesin e ndërrimit të rregullt të vajit të motorit.

Katalogjet Opens in new window

 • Para


 • Pas

TGEF fuqishëm pastron motorin dhe është i  sigurt për t'u përdorur, pa tretës dhe i lehtë për t'u përdorur me të gjitha llojet e vajrave të motorit.

Përfitimet kryesore të përdorimit të TGEF:

 • Rrit fuqinë e motorit
 • Rrit jetëgjatësinë e motorit
 • Zvogëlon konsumin e karburantit
 • I sigurt për t’u përdorur
 • nuk dëmton pjesët e motorit
 • Shpejtë

INFORMACION I DOBISHËM

Aplikimi është i thjeshtë dhe kryhet gjatë ndërrimit të rregullt të vajit të motorit. Lehtë, Sigurtë, Shpejtë

Pastrimi i motorit me TGEF rekomandohet në çdo servis të rregullt, veçanërisht për ndërrime të parregullta të vajit të motorit, vozitje në distanca të shkurtra, vozitje jashtë rrugës dhe vozitje të shpeshta me ngarkesë të madhe.

Katalogjet Opens in new window