1. Owners
  2. Parts & Accessories
  3. Parking Aids
Zgjidhni

SISTEMI NDIHMËS PËR PARKING

NDIHMË E MADHE PËR SHMANGIEN E GËRVISHTJEVE

Sistemi ndihmës i parkimit Toyota është ndihmë e madhe në shmangien e gërvishtjeve gjatë e parkimit në qytet ose kur parkon në afërsi të objekteve të ulëta.

Ju mund të zgjedhni ndërmjet sistemit TPA 400 me katër sensorë prapa apo TPA me katër sensorë përpara dhe katër sensorë prapa. Kur të jetë i aktivizuar cilido sistem, sensorët lidhen me një paralajmërim të brendshëm që bëhet gjithnjë e më i zëshëm sa më shumë që t’i afrohet automjeti juaj ndonjë pengese.

Sistemi ndihmës për parkim Toyota - TPA 400

TPA 400 përfshin sensorë në mbrojtësin e pasmë për t’i ndihmuar ngasësve që të parkohen shpejt dhe me lehtësi, duke i çuar ata më afër destinacionit të tyre. Sistemi aktivizohet automatikisht kur vetura futet në zbrapsje, duke i ndihmuar ngasësit drejt hapësirës që kanë zgjedhur me anë të paralajmërimit të pengesave qofshin ato të dukshme apo jo për ngasësin.